Autoųi Romanow Jerzy 
Titul Wyniki nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych na wschodnim podzamczu zamku w Kździerzynie-Ko¼lu, województwo opolskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Vydal  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Mģsto / rok Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9