Autoųi Ku¶ Wies³aw 
Titul Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie bramy wjazdowej do zamku górnego na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo ¶l±skie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Vydal  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Mģsto / rok Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9