Autoři Podyma Dorota 
Titul Wstępne wyniki badań archeologicznych średniowiecznych reliktów miejskich na placu Grunwaldzkim w Bytomiu, województwo śląskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Vydal  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Město / rok Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9