Autoři Hadamik Czesław 
Titul Wyniki archeologicznych badań sondażowych na tzw. strażnicy z późnego średniowiecza (stanowisko 1) w Łutowcu, województwo śląskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Vydal  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Město / rok Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9