Autoøi Romanow Jerzy 
Titul Zamek Górny w Opolu. Archeologiczne badania sonda¿owe w obrêbie fosy zamkowej 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Vydal  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Mìsto / rok Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1