Autoři Tarasiński Arkadiusz, Nocuń Przemysław 
Titul Badania zamku w Chudowie, województwo śląskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Vydal  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Město / rok Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1