Autoři Chwałek Sławomir, Majewski Dariusz 
Titul Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Świerklanach Dolnych, województwo śląskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Vydal  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Město / rok Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1