Autoĝi Rozwa³ka Andrzej, Stasiak Marek, Niedĵwiadek Rafa³ 
Titul Lublin wczesnoĥredniowieczny 
Informace  
Vydal  Trio 
Mìsto / rok Lublin - 2006
ISBN 83-7436-054-8