Autoĝi Kowalik Wies³aw Marek 
Titul Zamek królewski w Radomiu 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok  - 
ISBN