Auto°i Szope Maciej 
Titul Grodziska i zamczyska wojewˇdztwa tarnowskiego 
Informace  
Vydal  Muzeum Okrŕgowe w Tarnowie 
Mýsto / rok Tarnˇw - 1981
ISBN