Autoĝi Gieysztor Aleksander 
Titul Zamek Królewski w Warszawie 
Informace seria Barbakan 
Vydal  Arkady 
Mìsto / rok Warszawa - 1991
ISBN ISBN 83-213-3463-6