Autoĝi Luchter-Krupiñska Lidia. 
Titul Dawne widoki zamku w Dêbnie 
Informace  
Vydal  Muzeum Okrêgowe w Tarnowie 
Mìsto / rok Tarnów - 1990
ISBN