Autoĝi Pagaczewski Stanis³aw 
Titul W Krainie Ska³ i Zamków 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Sport i Turystyka 
Mìsto / rok Warszawa - 1974
ISBN S-062-2385