Autoři Pabian Andrzej, Rozynkowski Waldemar 
Titul Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej 
Informace  
Vydal  Scriptor M&A 
Město / rok Toruń - 1997
ISBN ISBN 83-905595-3-6