Autoři Tomkowicz Stanisław 
Titul Zamek na Wawelu 
Informace  
Vydal  F.Hoesick 
Město / rok Warszawa - 1917
ISBN