Autoři Pilarczyk Zbigniew 
Titul Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku 
Informace  
Vydal  Instytut Historii UAM 
Město / rok Poznań - 1997
ISBN ISBN 83-86650-4109