Autoĝi Sypek Robert 
Titul Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Czêstochowskiej 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok Warszawa - 1998
ISBN