Autoři Muzolf Błażej 
Titul Średniowieczny zamek książęcy w Rybniku, wojewodztwo katowickie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Město / rok Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1