Autoøi Szyperski Alfred 
Titul Zamek Ksi±¿ 
Informace  
Vydal  Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Ksi±¿ka-Ruch 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1983
ISBN ISBN 83-03-00453-0