Autoĝi Augustyniak Jerzy 
Titul Dzieje zamku w Inow³odzu 
Informace  
Vydal  Towarzystwo Przyjació³ Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 
Mìsto / rok Tomaszów Mazowiecki - 1982
ISBN