Autoøi Jankowski Kazimierz, Ku³aga Krzysztof 
Titul Zamek Ksi±¿ 
Informace  
Vydal  VIA S.C. 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1996
ISBN ISBN 83-86642-17-3