Autoĝi Antoniewicz Marceli 
Titul Zamki na Wyżynie Krakowsko-Czêstochowskiej - Geneza-Funkcje-Konteksty 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Szumacher 
Mìsto / rok Kielce - 1998
ISBN ISBN 83-86168-20-X