Autoři Krzywańska Anna. 
Titul Dzierżoniów 
Informace seria: Śląsk w zabytkach sztuki 
Vydal  Ossolineum 
Město / rok Wrocław - 1984
ISBN