Autoři Puget Wanda 
Titul Materiały do dziejów rezydencji w Polsce - województwo sieradzkie 
Informace Tom 1 
Vydal  Stowarzyszenie Historyków Sztuki,Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1990
ISBN