Autoĝi Mierzecka Janina 
Titul Wroc³awski Ostrów Tumski 
Informace  
Vydal  Ossolineum 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1964
ISBN