Autoři Poklewski-Koziełł Tadeusz 
Titul Średniowieczne zamki między Prosną i Pilicą 
Informace  
Vydal  Łódzkie Towarzystwo Naukowe 
Město / rok Łódź - 1992
ISBN