Autoĝi Apel Piotr 
Titul Zamki i warownie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej 
Informace  
Vydal  Agencja Reklamowo-Wydawnicza OMEGA 
Mìsto / rok Bydgoszcz - 1999
ISBN ISBN 83-87459-97-6