Autoři Sławińska Maria 
Titul Zamek w Pokrzywnie 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXI Nr 2. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1969
ISBN