Autoři Frazik Józef Tomasz 
Titul Z badań nad najstarszymi dziejami zamku w Krasiczynie 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXI Nr 2. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1969
ISBN