Autoĝi Bojar-Fija³kowski Gracjan 
Titul Mury Drahimia 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 
Mìsto / rok Warszawa - 1982
ISBN ISBN 83-11-06802-X