Autoři Kajzer Leszek 
Titul Budownictwo obronne Ziemi Łęczyckiej 
Informace (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXIX Nr 3. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1977
ISBN