Autoĝi Jakimowiczówna Teresa 
Titul Zamek w Osiecznej 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXII Nr 3/4. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Mìsto / rok Warszawa - 1970
ISBN