Autoři Puget Wanda 
Titul Dzieje budowlane zamku w Łęczycy XIV-XVIII w. 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1965
ISBN