Autoři Fidenkiewicz Halina 
Titul O kilku obiektach zabytkowych znajduj±cych się pod opiek± Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXVIII Nr 1. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1976
ISBN