Autoři Majewski Alfred 
Titul Prace budowlano-konserwatorskie i badawcze prowadzone w latach 1949-1980 w zamku w Niedzicy 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XLIII Nr 3. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1981
ISBN