Autoĝi Ciekliñski Zbigniew 
Titul Zamek królewski w Piotrkowie,dzieje i odbudowa 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXIII Nr 3. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Mìsto / rok Warszawa - 1971
ISBN