Autoři Baranowski T., Gajewski L. 
Titul Kalisz prastary 
Informace  
Vydal  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
Město / rok Kalisz - 
ISBN