Auto°i  
Titul Katalog Zabytkˇw Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.13. Wojewˇdztwo opolskie, powiat raciborski 
Informace pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mýsto / rok Warszawa - 1967
ISBN