Autoři  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.10. Dawne województwo poznańskie, Dawny powiat kościański 
Informace pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Město / rok Warszawa - 1980
ISBN ISBN 83-221-0120-1