Autoøi Wysznacki Leszek 
Titul Zamek Królewski 
Informace  
Vydal  Ksi±¿ka i Wiedza 
Mìsto / rok Warszawa - 1978
ISBN