Autoĝi Dymytryszyn Jerzy 
Titul Zamek w G³ogowie 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo "WERK" 
Mìsto / rok G³ogów - 1997
ISBN ISBN 83-907397-8-X