Autoĝi Fija³kowski Jerzy,Zarêbski Maciej Andrzej 
Titul Sekrety Zamków i Pa³aców Ziemi Staszowskiej 
Informace  
Vydal  Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 
Mìsto / rok Staszów - 1997
ISBN ISBN 83-87215-07-4