Autoĝi Lileyko Jerzy 
Titul Zamek Królewski w Warszawie 
Informace  
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1980
ISBN ISBN 83-01-00603-X