Autoĝi  
Titul Oporów - Stan badañ 
Informace red. naczelny: Kin-Rzymkowska Grażyna 
Vydal  Muzeum Zamek w Oporowie 
Mìsto / rok Oporów - 2000
ISBN