Autoĝi Dziurla Henryk 
Titul Szczecin Zamek. Jego dzieje i odbudowa 
Informace Miesiecznik Pomorza Zachodniego 
Vydal  Prezydium Rady Okrêgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Szczeciñskie Towarzystwo Naukowe 
Mìsto / rok Szczecin - 1959
ISBN