Autoĝi Gieysztor Aleksander 
Titul Zamek Królewski w Warszawie - Architektura - Ludzie - Historia 
Informace K. ma wyd II z 1973 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1972
ISBN