Autoĝi Sroczyñska Krystyna, Jaworska Jadwiga 
Titul Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie 
Informace Materia³y ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice (1581-1939) 
Vydal  Krajowa Agencja Wydawnicza 
Mìsto / rok Warszawa - 1985
ISBN