Autoři Brodzicki Czesław 
Titul Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie (do 1529 roku) 
Informace  
Vydal  Urząd Wojewódzki w Łomży 
Město / rok Warszawa - 1994
ISBN ISBN 83-902985-0-3