Autoři Brodzicki Czesław 
Titul Wizna w latach 1529-2000 
Informace  
Vydal  Spoeczny Komitet Wydawnictwa Historii Wizny 
Město / rok Warszawa - 2000
ISBN ISBN 83-902985-2-3