Autoĝi Kulak Teresa, Mrozowicz Wojciech 
Titul Santockie zamki 
Informace Biblioteczka Nadwarciañskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego Nr 3 
Vydal  Urzħd Gminy w Santoku 
Mìsto / rok Gorzów Wlkp. - 1997
ISBN ISBN 83-901343-5-7